Társaságunkról

Az INNOVA-INVEST Pénzügyi Zrt. 2004 novemberében alapított

  • pénzkölcsön nyújtással
    foglalkozó pénzügyi vállalkozás.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2004. november 26-án kelt, I/E-2454 sz. határozatával engedélyezte az INNOVA-INVEST Pénzügyi Rt. részére a Hpt. 3. § (1) bekezdés b/ pontja alá tartozó pénzkölcsön nyújtása - kivéve a jelzálogként hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló külön törvény szerinti önálló zálogjog vásárlása és egyidejű eladása útján végzett tevékenységet - pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzését.

A társaság alapítója az IBUSZ Zrt. A tulajdonosok tőkeereje lehetővé teszi a hitelkihelyezéshez szükséges források gyors és rugalmas biztosítását.

Pénzügyi szolgáltatásainkat elsősorban mikro-, kis- és középvállalkozások figyelmébe ajánljuk és ennek keretében szolgáltatásainkat igénybe vevők pénzügyi-, vagyoni helyzetére és sajátosságaira szabott hitelezési konstrukciókkal, valamint gyors és rugalmas ügyintézéssel kívánunk hozzájárulni partnereink sikeréhez.

Külön figyelmet érdemel a társaság Áfa visszatérítési üzletága, amelyben társaságunk a Global Blue kizárólagos magyarországi franchise partnereként a világ legismertebb és legnagyobb adóvisszatérítési (Tax Free) rendszerének Magyarországi szolgáltatója. E szolgáltatással partner kereskedők Áfa visszatérítési kötelezettségének teljesítésére, kockázatuk kiküszöbölésére kínálunk átfogó és a kereskedők számára is igen előnyös megoldást.